Önkormányzati Rendeletek

 

2018

 • 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  -> Megtekintés
 • 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról -> Megtekintés
 • 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról -> Megtekintés

2017

 • 9/2017.(IX.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról -> Megtekintés
 • 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről -> Megtekintés
 • 8/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról-> Megtekintés
 • 7/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról -> Megtekintés
 • 6/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól-> Megtekintés
 • 3/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről -> Megtekintés
 • 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről -> Megtekintés
 • 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról -> Megtekintés

2016

 • 9/2016.(X.24.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról -> Megtekintés
 • 8/2016.(IX.07.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  1/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról -> Megtekintés
 • 7/2016.(VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 6/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról -> Megtekintés
 • 6/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról -> Megtekintés
 • 5/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 3/2014.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról -> Megtekintés
 • 4/2106.(V.20.) önkormányzati rendelet a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról -> Megtekintés
 • 1/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről -> Megtekintés

2015

 • 6/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről -> Megtekintés
 • 11/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról -> Megtekintés
 • 12/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról -> Megtekintés
 • 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról -> Megtekintés
 • 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról. (!! a rendelet 2016. augusztus 1. napjától, hatályát vesztette !!)
  -> Megtekintés
 • 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól -> Megtekintés

2014

 • 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról -> Megtekintés
 • 6/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről -> Megtekintés
 • 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről -> Megtekintés
 • 3/2014.(III.27.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről -> Megtekintés

2013

 • 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról -> Megtekintés
 • 9/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatási célú igénybevételéről -> Megtekintés

2011

 • 4/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről (!! 2017. március 31. napjától hatályát vesztette !!) -> Megtekintés

2010

 • 7/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról -> Megtekintés

2009

 • 10/2009. (XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti örökség védelméről -> Megtekintés
 • 9/2009.(X.02.) önkormányzati rendelet önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról -> Megtekintés

2008

 • 13/2008(X.18) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről -> Megtekintés
 • 12/2008.(X.18.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól -> Megtekintés

2007

 • 9/2007(V.21) önkormányzati rendelet a mezőőri szolgálatról -> Megtekintés

2003

 • 7/2003.(IV.22.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési tevékenységről -> Megtekintés

2002

 • 8/2002.(VII.1.) önkormányzati rendelet a háziorvosi körzet megállapításáról -> Megtekintés

2001

 • 5/2001.(VI.11.) önkormányzati rendelet a települési környezet védelméről és fenntartásáról, a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről -> Megtekintés

2000

 • 13/2000.(IX.18.) önkormányzati rendelet a temetőről és a temetkezési tevékenységről -> Megtekintés
 • 8/2000.(IV.18.) önkormányzati rendelet Borsodszentgyörgy község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről -> Megtekintés

1999

 • 16/1999.(X.29.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról -> Megtekintés
 • 5/1999.(X.29.) sz. rendelet a “Borsodszentgyörgy Községért Díszpolgári” és “Borsodszentgyörgy Község Tiszteletbeli Polgára”kitüntető cím adományozásáról -> Megtekintés

1997

 • 10/1997.(IX.3.) önkormányzati rendelet Borsodszentgyörgy község jelképeiről és azok használatáról -> Megtekintés