Nyertes Pályázatok

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00014

Rövid összefoglalás a projektről

 • a kedvezményezett neve: Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata
 • a projekt címe: Borsodszentgyörgy iskola épület energiahatékonysági felújítása
 • a szerződött támogatás összege: 85.091.454 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban):100%
 • a projekt tartalmának bemutatása: Borsodszentgyörgy település iskola épületének energia hatékony felújítása. Az épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése és a villamos hálózat teljes felújítása, napkollektor telepítése, akadálymentesítés biztosítása.
 • megvalósítási helyszín: 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 95-97, hrsz.:106/1.
 • épület: Arany János Általános Iskola 3623 Borsodszentgyörgy Szentgyörgyi út 95-97. ajtó Hrsz: 106/1.
 • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.10.31.
 • projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00014
 • a támogató alap(ok)ra vonatkozó utalás (ESZA, ERFA, KA, vagy több támogató alap esetén ESB-Alapokra): Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása

A fejlesztés hozzájárul a megye Területfejlesztési/Integrált Területi Programjában megfogalmazott 1-6 céljaihoz:

Az energia megújuló forrásokból történő előállításának és helyi felhasználásának ösztönzése: Megújuló energia hasznosítása HMV előállításra
Környezeti állapot és környezetbiztonság javítása: Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése.

A beruházás hozzájárul az egyedi természeti erőforrások fenntartható hasznosításához.

A tervezett projekt a 290/2014. (XI. 26.) Korm. Rendelet 3. sz. melléklete alapján kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programmal fejlesztendő járásba tartozó településen valósul meg: Igen
A megújuló-energiaforrás hasznosításából nyert energiával ellátni kívánt középületek száma:1
A támogatást igénylő bemutatta, hogy a fejlesztés a saját tulajdonú intézményeihez viszonyítva a rosszabb energetikai állapotú (pl. rosszabb energetikai tanúsítási kategóriába tartozó) épület(ek)en valósult meg.

Az Önkormányzatnak több épülete is van: Óvoda, Orvosi rendelő, Idős klub, Önkormányzat épülete, az alábbiakban felsorolt épületeken korábban történtek fejlesztések, mint például: nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, csak a jelen pályázatban szereplő épületen nem történtek korábban fejlesztések így ez az épület a rosszabb energetikai állapotú.

A megvalósítandó fejlesztés szervesen kapcsolódik a 2007-2013-as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, hozzájárul annak folytatásához. Igen, mert korábban már voltak számítástechnikai fejlesztések.

Fosszilis energiafelhasználás arányának csökkentése. Igen

Korszerűsítések leírása:

 • Külső homlokzatok utólagos hőszigetelése.
 • Valamennyi külső nyílászáró cseréje.
 • Fűtéskorszerűsítés, kondenzációs gázkazán + biomassza kazán.
 • Világítás korszerűsítés: LED fényforrások beépítése.
 • Megújuló energia hasznosítása HMV előállításra.
 • Valamennyi födém utólagos szigetelése
 • A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés