Óvoda

Borsodszentgyörgyi Közös Óvoda

Cím: Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 97.
Tagintézmény vezető: Némethné Szabó Katalin
Telefon: 48/445-421/105

Napköziotthonos óvodánk 33 fővel, 2 csoporttal működik.

A helyi nevelési program tevékenységrendszere biztosítja a gyerekek egyéni fejlődését az életkoruknak és a társadalmi normáknak megfelelő szocializációt, valamint a gyermekek iskolai életmódra való felkészítését.

Óvodai dolgozók

  • Némethné Szabó Katalin (intézményegység-vezető)
  • Réz Péterné (óvónő)
  • Kovács Bernadett (pedagógiai asszisztens)
  • Németh Lászlóné (dajka)
  • Németh Béláné (dajka)
  • Vaszilandóné Szabó Erzsébet (óvónő)
  • Vámosné Maruska Beatrix (óvónő)

Csoportok foglalkozások

A foglalkozásokon kiemelt feladat az anyanyelvi, környezeti- és egészséges életmódra nevelés. Kitűzött céljainkat a gyermekek szükségleteinek, tevékenységeinek, képességeinek figyelembe vételével valósítjuk meg.

Ha az időjárás engedi, a gyerekek sokat tartózkodnak az óvoda játszóterén.